за Христос

Библейски Речник / Семе

Семе, често се употребява в преносен смисъл - Даниил 9:1; 1Петрово 1:23; 1Йн. 3:9. Мойсеевият закон е предписвал, да не се сеят нивите с различни семена - Левит 19:19. Често драгоценното семе се посява със страх, но жътвата (поне в духовни неща) бива с радост - Псалми 126:5,6.


« Назад