за Христос

Библейски Речник / Семаия

I. Израилски пророк, когото Бог изпрати при Ровоам, да му каже, да не се опитва да върне десетте племена във верноподанство, но да се покае с двора си, при нашествието на Сисак. Вярва се, че Семаия е написал историята на Ровоамовото царуване - 3Царе 12:22-24; 2Летописи 12:5-8,15.

II. Един левит, който записа двадесет и четирите свещенически отделения - 1Летописи 15:8,11 1Летописи 24:6.

III. Един лъжлив пророк, между пленените евреи във Вавилон, който се съпротиви на пророк Еремия, и навлече на себе си и на потомството си Божието наказание - Еремия 29:24-32.

IV. Друг лъжлив пророк, който подкупен от Санавалат и Товия, се опита да уплаши Неемия, като му казваше да прибегне в храма - Неемия 6:10-14.

И други със същото име се споменават.« Назад