за Христос

Библейски Речник / Селум

I. Явисовият син, който уби Израилския цар Захария, и превзе царството му (771г. преди Р.Х.). След месец царуване, той бе убит в Самария от Гадииния син Манаим. Св Писание казва, че Селум е бил изпълнител на заплашванията Господни против домът на Ииуй - 4Царе 15:10-15.

II. Виж Йоахаз II.

III. Мъж на Олда (пророчицата), по времето на цар Йосий - 4Царе 22:14.

Има и други лица с името Селум, които се споменават в Числа 26:49; 1Летописи 2:40 1Летописи 9:17,19,31; Ездра 2:42 Ездра 7:2 Ездра 10:24,42; Неемия 3:12 Неемия 7:45.« Назад