за Христос

Библейски Речник / Секунд

Солонски ученик, който придружаваше апостол Павел в някои от пътуванията му - Деяния 20:4.


« Назад