за Христос

Библейски Речник / Север

Вавилоняните и асирийците, са представени като идващи от "север", защото те нападнали Израилското царство през един северен път, за да не преминат през пустинята - Еремия 1:14 Еремия 46:6,24; Софоний 2:13. "Златозарното сияние", казва Йов, "дойде от север" - Йов 37:22. Както преди три хиляди години, същото може да се каже за Сирия и Арабия и днес. Един изследовател по онези страни отбелязва:

"Приятелите ни, които живеят тука от дълго време, ни казаха, че времето ще да бъде хубаво на сутринта, когато щяхме да тръгнем, защото вееше северен вятър. Така и стана; златозарни облаци дойдоха след северния вятър, и показваха ясен ден; и както във времето на Спасителя, така и сега ние винаги можехме да кажем когато мръкваше, Хубаво ще е времето, защото небето се червенее" - Матей 16:2. Виж Изток.« Назад