за Христос

Библейски Речник / Сгодяване

Уговорка между един мъж и една жена за женитба, в едно бъдеще време. Родителите, често сгодявали дъщерите си без тяхното съгласие, и даже докато те били още малки. Понякога младоженецът, се е задължавал писмено да отдели едно количество пари, като дял на невестата. Бракът не ставаше докато невестата не достигнеше поне 12 години; въпреки всичко това годежа можеше да се развали само чрез законно напускане или смърт - Матей 1:18-25; Лука 1:27. Бог говори за сгодяването на своите люде със себе си, с нежна любов, и за залагането на думата си, че всичките му милостиви обещания към тях ще бъдат изпълнени - Еремия 2:2; Осия 2: Осия 19:20. Виж Обручение. На това, проповедниците на Словото Божие са оръдията, посредством проповядването си - 2Коринтяни 11:2. Оттука и думата "оженена", която се отдава на Израилевата земя - Исая 62:4, за да означи Божието благоволение в Израиля.


« Назад