за Христос

Библейски Речник / Свирка

Вид тръбен музикален инструмент с дупки като кавала и флейтата - 1Царе 10:5; 3Царе 1:40; Исая 5:12 Исая 30:29; Еремия 48:36; Матей 9:23. Двойната свирка се състои от две тръби, които се сливат при мястото за устата, тръбата, на която свирят с лявата ръка, издава няколко дебели звука и служи за бас. Един изследовател пише, че настигнал между хълмите на Юдея един арабин, който свирел с всичката си сила с една овчарска свирка, направена от две цеви. "Сега за пръв път намерихме радост в земята, защото наистина всяка радост се помрачи, веселието на земята е изгонено" - Исая 24:11. Виж Музика.


« Назад