за Христос

Библейски Речник / Свинец

Този метал е бил добре познат на старите - Числа 31:22; Езекил 27:12. Старите употребяваха таблици от свинец за писане. С този метал, още си служеха преди да познават свойствата на живака, за да пречистват среброто; и действието, което чрез него се пречистваше среброто от шлака, пояснява начина по който Господ ще отдели злите от добрите - Еремия 6:29,30; Езекил 22:17-22.


« Назад