за Христос

Библейски Речник / Свидетелство

Божието откровение, което показва на човека какво да вярва, какво да прави, и какво да очаква - Псалми 19:7 Псалми 119:88,99; 1Коринтяни 1:6; Откровение 1:2. Двете каменни плочи на закона бяха видимо "свидетелство" на Божия завет с людете му; затова ковчега на завета, се наричаше и "свидетелството", или "ковчега на свидетелството" - Изход 25:22 Изход 34:29. Виж Ковчегът на завета.


« Назад