за Христос

Библейски Речник / Свeт

Тези думи понякога показват външна чистота, а понякога вътрешно освещение. Истинската святост се отличава по добрите дела, но още повече по намеренията и подбужденията на сърцето. Вътрешната святост, е едно нравствено начало, което вдъхва в сърцето не само едно, но всичките нравствени превъзходства. Бог е свят по един съвършен начин - Исая 1:4 Исая 6:3. Месия се нарича "Светият" - Лука 4:34; Деяния 3:14. Третото лице на божествената Троица се нарича "Свети Дух". Бог е източник на святост, невинност, и освещение. Хората изгубиха своята святост в грехопадението, но Бог позволява на людете си, докато са на този свят, да стават постепенно участници на неговата святост, и съвсем ще ги освети на онзи свят. Св. Писание, нарича "свято" в един второстепенен смисъл, всичко, което принадлежи на Бога: небето, храма и съдовете, службите и служителите му, пророците, апостолите, Неделния ден и всичките служители Божии. Юдеите са се наричали "Свят народ", защото са били избрани за Божии люде, и защото са били посветени на Бога; и християните, изцяло се наричат "свят народ", защото са посветени на Христос.


« Назад