за Христос

Библейски Речник / Сбъдна

Сбъдват се пророчествата и обещанията на Йеова, когато всяко едно от тях се изпълнява на времето си и на мястото си - Исус Навиев 23:14; Матей 2:17 Матей 12:17. Много пъти, хората са извършвали Божиите цели, като са преследвали някои съвсем противни цели. Така в Йоан 19:24,28,36, тези, които разпъваха Христос, по никакъв начин не са си представяли, че извършват Божиите цели. Понякога изречението "за да се сбъдне", значи, за да се потвърди пророческото писание, понякога да се приспособи и втори път. Така думите на Осия 11:1, "И из Египет повиках сина си", се отнасят директно за израилтяните, когато излязоха от Египетската земя, за да се избавят от робството, но както се учим от Матей 2:15, тези боговдъхновени думи на пророка, се отнасят и за Исус Христос. Виж още Матей 13:14; Исая 6:9; Лука 4:18-21 и Исая 61:1-3; Деяния 1:16,20; Псалми 109:8.


« Назад