за Христос

Библейски Речник / Сафат

I. Баща на Елисей - 3Царе 19:16.

II. Потомък на Давид - 1Летописи 3:22.

III. Главният Давидов говедар във Васан - 1Летописи 27:29.« Назад