за Христос

Библейски Речник / Сафан

I. Писар на цар Йосия, който прочете намерената книга на закона - 4Царе 22:12; Еремия 29:3 Еремия 36:10; Езекил 8:11.

II. Баща на Ахикам - 4Царе 22:12 4Царе 25:22; Еремия 26:24.« Назад