за Христос

Библейски Речник / Сатири

В гръцката митология, Сатирите се представят, като въображаеми бесове, (на половина човек и на половина коза), които суеверните са вярвали, че посещават бранищата и лесищата. Еврейската дума, която в Исая 13:21 Исая 34:14, е преведена Сатир, значи: 1) космат; 2) козел, като в Левит 4:24:, 16:5; 3) бесове, както в Левит 17:7; 2Летописи 11:15. Има някои, обаче, които предпочитат да превеждат еврейската дума в Исая с думите "космати животни", с които разбират или диви кози или маймуни. Подскачанията на такива животни или (както поетите си позволяват) на такива въображаеми същества, като сатирите по развалините на Вавилон, го представят като една ненаселена и уединена пустиня.


« Назад