за Христос

Библейски Речник / Сатана

Значи противник, враг - 3Царе 11:14; Псалми 109:6; в този смисъл Исус прилага тази дума към Петър - Матей 16:23; Марк 8:33. Затова тя се употребява, за да обозначи най-вече великия противник на душите, дявола, князът на падналите ангели, обвинителя и клеветника на човеците пред Бога - Йов. 1:7,12; Захария 3:1,2; Откровение 12:10. Той ги съблазнява в грях - 1Летописи 21:1; Лука 22:31, и по този начин става причинител на онова телесно и душевно зло, от което човечеството толкова страда, а най-вече на онези порочни наклонности и нечестиви дела, които причиняват много беди, даже и смърт - Лука 13:16; Евреи 2:14. Затова, Сатана се представя и като съблазнител на човеците да вършат грехове, и като източник, действителната причина на всички препятствия, които пречат на напредъкът на християнството, и намаляват силата му в промяната на сърцата и човешкия живот - Матей 4:10; Йоан 13:27; Римляни 16:20; Ефесяни 2:2. Виж Дявол.

"Сатанинска синагога" в Откровение 2:9,13, вероятно обозначава невярващите евреи, ревнителите, неправилно тълкуващи Мойсеевия закон, които са били върли гонители на християните.« Назад