за Христос

Библейски Речник / Авейци

Потомци на Ханаан, които населяваха една част от приморието на Палестина, от Газа към Египетската река, но били изгонени и почти изтребени от филистимците или кафторците преди Мойсей - Второзаконие 2:23. Обаче някои от тях останали до времето на Исус Навиев - Исус Навиев 13:3. За тях се смята, че са били същите евейци, от които са намерени следи в Ханаанската земя - Битие 34:2; Исус Навиев 9:7 Исус Навиев 11:3.


« Назад