за Христос

Библейски Речник / Сараия

Сараия е името на шест души, които се споменават в следните места - 2Царе 8:17; 4Царе 25:18; Ездра 7:1; Еремия 36:26 Еремия 40:8 Еремия 51:59. Последният, наричан "главен постелник", занесе писмото от пророк Еремия до евреите във Вавилон.


« Назад