за Христос

Библейски Речник / Сараа

Данов град в пределите на Юда - 2Летописи 11:10; Исус Навиев 15:33 Исус Навиев 19:40. Самсон беше Сараец - Съдии 13:2,25; 1Летописи 2:54 1Летописи 4:2. Днес е познат като едно уединено горско село наречено Сураа, което се намира на върхът на хълмовете северно от Ветсемес. Пътят, по който Самсон отиде за Тамна, води през канаристи тесни проходи, свърталища на зверове. Тук той без оръжие разкъса един лъв - Съдии 14:5-7.


« Назад