за Христос

Библейски Речник / Сара

Жена на Авраам, и негова сестра по баща - Битие 20:12. Повечето Еврейски писатели, обаче, и много други тълкуватели, отъждествяват Сара с Йесха, (Лотовата сестра), и братовчедка на Авраам - Битие 11:29; под думата "дъщеря" на еврейски се разбира и внучка. Най-забележителните неща от историята й в Св. Писание, са: съгласието й на Авраамовото притворство пред Фараона и Авимелех; дългото й безплодие, даването й на Авраам за втора жена робинята си Агар; взаимната завист на тези жени; и нейното (в старост) раждане на Исак, "чадото на обещанието" - Битие 12 Битие 23гл. Вижда се, че Сара е била извънредно хубава, и най-примерна и предана жена. Покорството й се възхвалява в 1Петрово 3:6, а вярата и в Евреи 11:11; Виж и Исая 51:2; Галатяни 4:22-31. Сара живя сто двадесет и седем години, и почина в Хевронския дол. Авраам дойде във Вирсавее да оплаче жена си, и купи от Ефрон Хетеецът една нива, в която се намираше пещера, наречена Махпелах, където Сара бе погребана - Битие 23:9.


« Назад