за Христос

Библейски Речник / Арвад

Финикийски град, върху едно канаристо островче при устието на река Елевтер, на 22 мили северно от Триполис. Сега се нарича Руад, и представлява само една развалина. Арвадците владели и близкото приморие. Те са потомци на Ханаан - Битие 10:18; 1Летописи 1:16, и били добри мореплаватели - Езекил 27:8,11.


« Назад