за Христос

Библейски Речник / Самегар

Син на Анат и третият Израилски съдия, след Аод и малко преди Варак - Съдии 3:31 Съдии 5:6. Св. Писание казва за него само, че той бранил Израил и поразил шестотин филистимци с волски остен.


« Назад