за Христос

Библейски Речник / Самарянка

За разговора на Исус със Самарянката, виж Сихем II.


« Назад