за Христос

Библейски Речник / Салиса

Едно окръжие, което граничи на запад с Ефремовата хълмиста земя - 1Царе 9:4. Ваал-Салиса, според Евсевий, лежи на петнадесет мили северно от Лида.


« Назад