за Христос

Библейски Речник / Сайгак

Едно диво животно, подобно на елена, но с по-черникав оттенък и по-къси рогове; според Мойсеевия закон бе чисто (добро за ядене) - Второзаконие 14:5, и споменато между животните, които се поднасяха на Соломоновата трапеза - 3Царе 4:23.


« Назад