за Христос

Библейски Речник / Садок

Син на Ахитов, и баща на Ахимаас. Еврейски първосвещеник през царуванията на Саул и Давид. Виж Авиатар.

Други с това име са споменати в 4Царе 15:33; 1Летописи 6:12; Ездра 7:2; Неемия 3:4 Неемия 13:13.« Назад