за Христос

Библейски Речник / Савци

Така се наричат два различни народа:

I. Жителите на страната Сева. Тя е била на полуостров Мерое, между реките Нил и Астабора, днешния Атбара. В Битие 10:7, се казва, че праотеца им е бил син на Хус, прародителя на етиопците. В Исая 43:3 и Псалми 72:10, Сева е спомената като далечна и богата страна, а Мерое бе един от най-важните търговски градове във Африка. Хиродот, описва Савците, като хора с необикновен ръст. Сравни Исая 45:14. Мисли се, че една част от това семейство се е заселило в Персийския залив. Виж Хус и Раама.

II. Жителите на страната Шева. Тя изглежда, че е Страбоновата Сава, разположена в южната страна на Арабия, не далеч от Червено море, и чиято столица бе Мариава, (или Марев). Тази страна, която се нарича и Йемен, вероятно е била населена от Шева, Йоктановият син, от Симовото племе - Битие 10:28; 1Летописи 1:22.

Савската царица, която посети Соломон - 3Царе 10гл; 2Летописи 9гл.; Матей 12:42, и го дарува със злато, слонова кост и аромати, бе вероятно господарка на тази страна; и наистина тези Савци бяха прочут народ с търговията си с тези произведения - Йов. 6:19; Исая 60:6; Еремия 6:20; Езекил 27:22 Езекил 38:13; Псалми 72:10,15; Й-л 3:8. У арабите се пази предание за това посещение на Савската царица, която те наричат Балкис, и поддържат, че тя се е оженила за Соломон.« Назад