за Христос

Библейски Речник / Савска царица

Виж Савци II.


« Назад