за Христос

Библейски Речник / Сави-кириатаим

Една поляна или долина, близо до град Кириатаим в Моавската земя - Битие 14:5. По-късно, този град бил даден в наследие на Рувимовото племе - Исус Навиев 13:19.


« Назад