за Христос

Библейски Речник / Савахтани

Сиро-халдейска дума, част от думите, които Спасителят изговори на кръста - Матей 27:46; те са взети от Псалми 22:1, където са употребени пророчески.


« Назад