за Христос

Библейски Речник / Сава

Син на Йоксан, и внук на Авраам от Хетура - Битие 25:3. Вярва се, че той се заселил в Пустинна Арабия.


« Назад