за Христос

Библейски Речник / Аран

Най-възрастият син на Тара. Брат на Авраам и баща на Лот, Мелха и Есха. Аран умрял преди баща си Тара - Битие 11:26-31.


« Назад