за Христос

Библейски Речник / Рута

Добре позната градинска билка, с остър мирис и горчив вкус. Спасителят порицава фарисеите за това, че давали десятък от рута - нещо, което законът не е предписвал, когато пренебрегвали съществените части от закона - Лука 11:42.


« Назад