за Христос

Библейски Речник / Арам

I. Името на трима души в Библията: единият е син на Сим - Битие 10:22, другият е внук на Нахор - Битие 22:21, третият, праотец на нашия Господ - Рут 4:19; 1Летописи 2:10; Матей 1:3; Лука 3:33.

II. Еврейското име на една цяла страна, която се намирала на североизток от Палестина, която се простирала на изток от Тигър, близо до Средиземно море на запад, и до планината Тавр на север, и е почти сходна по име със Сирия. Тази страна е наречена по името на Арам, синът на Сим. Определена по този начин, тя включвала и Месопотамия, която евреите нарекли Арам-нахараим, Арам на двете реки - Битие 24:10, или Падам-арам, полето на Арам - Битие 25:20 Битие 48:7. Различни градове в западната страна на Арам дали собствените си имена на земите около тях, например: Дамаск (Дамаскова Сирия) - 2Царе 8:6, Сирия - мааха, близо до Васан - 1Летописи 19:6, Гесур - Исус Навиев 12:5; 2Царе 15:8, Сова и Реов - 2Царе 10:6,8. Много от тези малки държави били силни и често се опълчвали на бой срещу Израил. Давид ги подчинил и ги направил поданици, а Соломон запазил върховенството си над тях. След него то било изгубено с изключение при управлението на Иеровоам II. Виж Сирия, Падан - арам. Арамейският език, който е подобен на Еврейския постепенно заменил последния като говорим език, и се употребявал в Юдея по времето на Христос. Той се употребява и до днес от Сирийските християни около Мосул.« Назад