за Христос

Библейски Речник / Роса

Росите в Палестина и в някои други източни земи са твърде изобилни, така че те служат да възрастяват растенията във време на бездъждие, и на продължителни суши. Тежка роса е падала особенно при планините, и то тъкмо преди да настане дъждовното време, и веднага след него. Росата се е приемала като дар Божий - 27:28; Второзаконие 33:28; 1Царе 17:1; Йов 29:19; Аг. 1:10; Захария 8:12. На росата в Св. Писание има много хубави уподобения - Второзаконие 32:2; 2Царе 17:12; Псалми 110:3; Притчи 19:12; Осия 14:5; Михей 5:7.


« Назад