за Христос

Библейски Речник / Рос

I. Син на Вениамин, Якововия син - Битие 46:21.

II. Едно племе Скити, споменато в Езекил 38:2,3 Езекил 39:1, заедно с Мосох и Тувал; и трите тези племена бяха под управлението на Гог, князът на земята Магог.



« Назад