за Христос

Библейски Речник / Родословие

Едно изчисление на родовете на някое племе, по прадедите и по бащите му, или по наследството му. Никой народ не е пазил толкова грижливо родословията си, колкото евреите, защото на родословията си, те са основавали всичките различия по племе, по земни притежания, по чинове, и по права и правдини - 1Летописи 5:1,17 1Летописи 9:1; 2Летописи 12:15; Ездра 2:62. Затова евреите са пазили с особена грижа общонародните си родословни таблици. В Библията намираме едно родословно изчисление, което надминава 3,500 години - 1Летописи 1 1Летописи 3 1Летописи 6гл.; и по този начин са се запазили доказателствата, че Христос се е родил съгласно с пророчествата, по линията на Авраам, и е бил наследника на Давидовия престол - Лука 1:32; 2Тимотей 2:8; Евреи 7:14. Евангелистите ни дават родословието на Христос за 4000 години. Родословните списъци в Матей 1; и Лука 3, се различат едно от друго; може би едното изчислява родовете на Йосиф, а другото родовете на Мария. Йосифовото и Марииното потекла са произхождали от Соломон и Натан, Давидовите синове. Йосиф е бил по закон баща на Исус Христос, а по род сродник на Дева Мария; така че Месия е бил Давидов потомък, и по закон и по плът. Общонародните родословни изложения при евреите, пропаднали след падането на Еврейския народ, и така не е възможно сега, ако би се явил някой самозван Месия, да докаже произхода си от Давид.

Мелхиседек не е имал свещеническо родословие - Евреи 7:3. В свещените книги не е писано, че той може да се счита като един от Богоизбраните люде. Неговото свещенство, се е различавало от свещенството на Аарон и на синовете му. Виж Ездра 2:62.

Освен обикновеното значение на тази дума, тя значи и история; така в Битие 5:1, четем "Книгата на Адамовото родословие", т.е. историята на сътворението на Адам и на потомството му. Така и в Матей 1:1, "Родословието на Исус Христос", значи историята на Исус Христос.« Назад