за Христос

Библейски Речник / Рода

Една млада слугиня в къщата на Мария, майката на Йоан наричан Марко, спомената в Деяния 12:13, когато Петър чудесно бе освободен от тъмницата.


« Назад