за Христос

Библейски Речник / Ров

Естествен или изкуствен водоем. Ровове са се употребявали за тъмници - Битие 37:20; Еремия 38:6; и за ловене на зверове, нещо което пояснява кроежите на лукави мъже и жени - Псалми 119:85; Притчи 22:14 Притчи 26:27; Езекил 19:4. Думата ров се употребява и за гроб - Псалми 28:1 Псалми 30:3,9.


« Назад