за Христос

Библейски Речник / Рифат

Северен народ от Гомерови потомци - Битие 10:3; 1Летописи 1:6. Следи от името му, са намерени в Рифейските планини, в Русия.


« Назад