за Христос

Библейски Речник / Римон-фарес

Един непознат стан на израилтяните в пустинята - Числа 33:19.


« Назад