за Христос

Библейски Речник / Ресни

Украшенията, които евреите носеха по краищата на дрехите си - Второзаконие 22:12; Матей 14:36.

На израилтяните бе заповядано чрез Мойсей - Числа 15:38, да носят ресни, и то по четирите краища на външната си дреха, която обикновено бе на вид правоъгълна. Те бяха сини.

Ресните са служили, да напомнят на Израилевите синове Божиите заповеди - Числа 15:39. Във времето на нашия Господ, някои ги носеха, за да се покажат благочестиви пред хората. Исус Христос изобличи лицемерието на фарисеите, които правеха "големи полите на дрехите си".« Назад