за Христос

Библейски Речник / Ресен

Един стар Асирийски град, между Ниневия и Халах - Битие 10:12. Точното му местоположение не може сега да се определи.


« Назад