за Христос

Библейски Речник / Ремфан

Един идол, същият Хиун. Сравни Амос 5:26 с Деяния 7:43. Виж Хиун.


« Назад