за Христос

Библейски Речник / Ревност

I. Идолът на ревността - Езекил 8:3,5 е същия Тамуз в 14ст. Виж Тамуз.

II. Виж Прелюбодейство.« Назад