за Христос

Библейски Речник / Ар

Наречен още Рава, столицата на Моав - Числа 21:28; Второзаконие 2гл.; Исая 15:1. Местоположението му и досега наричано Рава, се намира върху един хълм на около 15 мили източно от Мъртво море, и на юг от Арнон, разположен между него и Кир Моавски.


« Назад