за Христос

Библейски Речник / Авдон

I. Един от съдиите на Израил - Съдии 12:13-15, може би е същият, който в 1Царе 12:11 е наречен Ведан.

II. Град на Асировото племе, предназначен за гирсонците - Исус Навиев 21:30.« Назад