за Христос

Библейски Речник / Расин

Един цар от Дамаскинска Сирия, който се съедини с Факей, Израилския цар да навлязат в Юда, (742г. преди Р.Х.) - 4Царе 15:37 4Царе 16:5-10; Исая 7:1. Като се отвърна от Ерусалим, Расин простря победите си на юг до Елат, но най-накрая бе победен и убит от Теглат-Феласар, Асирийския цар, чиято помощ беше получил Ахаз. Народът му също бе откаран в робство оттатък Тигър - Исая 8:6 Исая 9:11.


« Назад