за Христос

Библейски Речник / Рапсак

Един чиновник, изпратен от Лахис, да покани Езекия, да се предаде на Сенахирим, Асирийския цар; това послание, той изрече по един най-укорителен начин. Тази история се разказва в 4Царе 19:17, и сл.; 2Летописи 32:9, и сл.; Исая 36гл. Виж Ниневия и Сенахирим.


« Назад