за Христос

Библейски Речник / Рамот

Един прочут град в планината Галаат; често наричан Рамот-галаад, а понякога Рамат-масфа, сир. хълмът на пазителната стена - Исус Навиев 13:26. Този град, принадлежеше на гадовците, и стана един от градовете за прибежище оттатък Йордан - Второзаконие 4:43; Исус Навиев 20:8 Исус Навиев 21:38. Той беше прочут през царуванията на последните Израилски царе, и бе причина за няколко боеве между тези царе и царете на Дамаск, които бяха го превзели, и от които Израилските царе се стараеха да го отнемат. Тук умря Ахаав, Йорам бе наранен, Ииуй бе помазан за цар на Израил - 3Царе 22гл. 4Царе 8:28,29 4Царе 9:1-14; 2Летописи 22:5,6.


« Назад