за Христос

Библейски Речник / Рамесий

Един град, построен от евреите през тяхното робство в Египет - Изход 1:11. Беше положен в Гесенската страна - Битие 47:27. От този град, евреите почнаха съвкупния си изход от Египет - Изход 12:37; Числа 33:3,5. Мисли се, че той е бил при стария канал между Нил и Червено море, и около тридесет и пет мили северозападно от Суез.


« Назад